Naše reference

Odstranění úrovňového křížení železnice a silnice

Odstranění úrovňového křížení železnice a silnice Projektová dokumentace přeložky silnice II/242 měla za cíl odstranit nevyhovující úrovňového křížení s tratí 091 Praha – Kralupy n. Vltavou, zajistit v maximálně možné míře odklon trasy mimo zastavěné území i celkovou revitalizaci a zklidnění v řešeném intravilánovém úseku. Přeložka je prostorově řešena s přihlédnutím k okrajovým podmínkám záplavového […]

Náprava škod způsobených bleskovou povodní v roce 2010 v obcích Vítkov a Heřmanice

V roce 2010 zasáhla Liberecký kraj blesková povodeň, která mimo jiné výrazně poškodila dopravní infrastrukturu. Na Frýdlantsku, které bylo jednou z povodní nejpostiženějších oblastí bylo nutné kompletně rekonstruovat silnice III/03513 a III/03515, které propojují obce Dětřichov a Heřmanice a dále pokračují ke státní hranici s Polskem. Zpracovali jsme projektovou dokumentaci pro provedení stavby a zajistili kompletní inženýrskou […]