Naše reference

Územní plán Sušice

Sušice je krásné město na úpatí Šumavy, které má svojí osobitou atmosféru. Tvorba územního plánu vycházela z místních specifik, jako je turistický ruch na straně jedné a upadající průmysl na straně druhé. Územní plán zároveň respektuje historické kvality městského prostředí a zároveň umožňuje rozvoj bydlení a dalších aktivit, které k městu patří a bez nichž by život […]

Technická studie terminálu Královo Pole, Brno

Terminál veřejné hromadné dopravy Brno - Královo Pole je z hlediska počtu cestujících jedním z nejvytíženějších přestupních terminálů na území města Brna. Dopravní uzel je obsluhován všemi prostředky městské hromadné dopravy (tramvaj, autobus, trolejbus). Vedena je zde také linka regionálního autobusu. Velmi důležitým aspektem je těsná vazba na železniční dopravu. Studie přestavby aktuálně spolehlivě fungujícího terminálu byla […]

Dopravní model Slovenska

Strategické (národní) modely jsou obvyklou a klíčovou součástí koncepčního dopravního plánování rozvoje infrastruktury a dopravní obsluhy. Zadáním pro konsorsium firem vedených AF-CITYPLAN bylo zajistit nezbytné podklady, zejména v podobě dopravních průzkumů, vytvořit dopravní model Slovenska a dále vyhodnotit několik možných scénářů rozvoje infrastruktury i společnosti. Zároveň byl zadavateli dodán potřebný software a zaškoleni pracovníci pro […]

Integrovaný plán udržitelné městské mobility Ostrava

Integrovaný plán mobility Ostrava je v Ostravě prvním dokumentem z hlediska koncepce dopravy, který řeší všechny dopravní módy na území města a jeho okolí, ve vzájemných souvislostech a synergiích. Dokumentace byla vypracována v souladu s metodikami doporučených Evropskou unií, podle kterých byly vypracovány plány mobility měst v západní Evropě. Dokument není zaměřen pouze na rozvoj […]

Posouzení dopadů variantního vedení trasy pražského okruhu „Běchovice – D1“

Předmětem této dokumentace je upřesnění možného technického řešení části „regionální trasy SOKP“ a následné porovnání tohoto řešení se stávajícím návrhem trasy SOKP 511. Zatímco stávající návrh vychází ze schválené dokumentace rozvoje silniční sítě České republiky, trasa regionální varianty, která je posunuta východním směrem (mimo katastrální území hl. m. Prahy), vychází z požadavků občanských sdružení. Obě […]