Pozemní stavby a architektura

AF-CITYPLAN > Co děláme > Pozemní stavby a architektura

Architektura vždy velmi dobře odrážela to obecné, to, čemu se říká „duch doby“ a zároveň je architektura schopna povznést ducha. Nevycházíme z žádných paradigmat ani ekonomizací myšlení. Výřečnost v jazyce architektury měříme podle toho, jak je budova sestavena. Přicházíme, abychom tvořili. Náš tým je vzácnou synergií tvořivých architektů, stavebních a dopravních inženýrů. Cílem je, aby se lidé v našich budovách cítili živě. Bezpečné a zdravé prostředí je nezbytné pro prosperující civilizaci.

Spolu s našimi partnery se za každých okolností snažíme vystoupit z komfortní zóny masové produkce. Investorům jsme schopni zajistit kompletní balíček od přípravných akvizic projektů až k autorským dozorům staveb. V neposlední řadě se zabýváme udržitelností životního prostředí, bezpečností a řízením staveb.

Naší nespornou výhodou je jádro a odborné zázemí stabilní společnosti ÅF Pöyry, kde spolupracujeme s řadou inspirujících kolegů se zajímavými zkušenostmi. Výměna zkušeností s předními severskými architekty a odborníky nám přináší další možnosti vyhovět přáním a touhám našich partnerů.

 

Kontakt

Petr Zeman
Vedoucí oddělení Architektury a pozemních staveb
+420 731 666 739
petr.zeman@nullafconsult.com

Volná místa a reference

Architekt

V rámci úspěšného rozvoje naší společnosti otevíráme nové oddělení Architektury a pozemních staveb, které stavíme na následujících principech:

Mariánský most v Ústí nad Labem

Mariánský most v Ústí nad Labem V Ústí nad Labe byl před realizací Mariánského mostu jen jediný silniční most přes Labe. V roce 1993 bylo rozhodnuto o stavbě nového mostu včetně navazujících objektů na vlastní náklady z rozpočtu města  Ústí nad Labem. Kompletní přípravou celé akce byla pověřena firma CityPlan, spol. s r.o., k níž […]