Dopravní projektování

AF-CITYPLAN > Co děláme > Dopravní projektování

V budoucnu na nás čekají stále nové výzvy a to i v oblasti dopravy. Denně se přemisťujeme za kvalitní zábavou, za dobrou prací, k našim blízkým. Abychom vždy dorazili v pořádku, potřebujeme přehlednou a bezpečnou infrastrukturu – ať už jdeme pěšky, jedeme na kole, autem či veřejnou dopravou. Dopravní infrastrukturu budoucnosti vidíme jako moderní systém, ve kterém se kloubí pokora k přírodě a technologický pokrok.
Naším cílem je proto navrhovat pro naše klienty komplexní nadčasové projekty staveb kolejové, silniční i nemotoristické infrastruktury, včetně mostních a inženýrských konstrukcí, tunelů, přeložek inženýrských sítí a dalších staveb. Dbáme i na to, aby námi navržené stavby byly optimálně zasazené do svého okolí. Samozřejmostí je, že posoudíme i vliv navrhované investice na životní prostředí a navrhneme taková opatření, aby se výsledná dopravní stavba stala vítanou součástí života příslušné komunity.

Kontakt

Václav Bartůněk
Vedoucí ateliéru Dopravní projekce
+420 775 892 229
vaclav.bartunek@nullafconsult.com

1 / 4
1234Další stránka »
124Další stránka »
Další stránka »