Co děláme

AF-CITYPLAN > Co děláme

Současnost i budoucnost přináší stále nové výzvy vyvolané přirozenou potřebou po bezpečné, ekologické i ekonomické dopravě, pohodlném a bezpečném bydlení či inspirující architektuře.
Z těchto důvodů pomáháme našim klientům při vytváření vizí, které splňují nejvyšší standardy z hlediska bezpečnosti, udržitelnosti, funkčnosti a designu, a zároveň pečlivě sledují náklady. Rozumíme a pomáháme rozvíjet činnost dodavatelů i vlastníků. Pomáháme s řízením projektů i nákladů. Naším cílem je navrhovat pro naše klienty nadčasové projekty pozemních i dopravních staveb optimálně umístěné do svého okolí.
Naše práce je komplexní, proto se můžete spolehnout na námi navržené mostní a inženýrské konstrukce, tunely, přeložky inženýrských sítí i speciální stavby. Samozřejmě, že posoudíme vliv navrhované investice na životní prostředí a navrhneme taková opatření, aby se stavba stala vítanou součástí života lidí žijících v jejím okolí.
Jsme na neustálé cestě k vývoji inovativních řešení a nabízíme naši pomoc po celou dobu od vizí a rýsovacího prkna až po předání stavby k užívání.

Kontakt

Ivo Šimek
Ředitel
+420 602 715 194
ivo.simek@nullafry.com

Vytvořili jsme

1 / 5
1235Další stránka »
125Další stránka »
Další stránka »