O nás

Struktura a politika firmy

AF-CITYPLAN > O nás

Dodržujeme otevřenou a efektivní komunikaci mezi sebou i s našimi partnery.

Organizační strukturu společnosti jsme přizpůsobili jednomu z našich zásadních cílů – otevřené, upřímné a efektivní komunikaci uvnitř firmy a především s našimi partnery. Zajišťujeme a podporujeme komunikační vazby mezi kolegy i s našimi zákazníky. Plynulý a oboustranný tok informací je pro naši práci důležitý.

Díky přirozenému systematickému přístupu daleko dříve známe potřeby a vize našich partnerů, daleko dříve najdeme optimální řešení našich úloh. I v tom se lišíme od konkurence.

Vedení společnosti

Václav Bartůněk
Vedoucí ateliéru Dopravní projekce
+420 775 892 229
vaclav.bartunek@nullafry.com

Monika Bergerová
Personální manažerka
+420 778 441 817
monika.bergerova@nullafry.com

Karel Dedek
Vedoucí oddělení Silno- a slaboproudých technologií
Vedoucí kanceláře Ostrava
+420 725 791 414
karel.dedek@nullafry.com

Josef Hajaš
Vedoucí oddělení Vodního hospodářství a životního prostředí
+420 778 715 444
josef.hajas@nullafry.com

Martin Hejl
Vedoucí Kanceláře České Budějovice
+420 735 133 000
martin.hejl@nullafry.com

Věra Herzogová
Vedoucí Obchodního oddělení

(rodičovská dovolená)

obchod@nullafry.com

Daniela Hnízdilová
Vedoucí oddělení Inženýrské činnosti a geodézie
+420 739 615 923
daniela.hnizdilova@nullafry.com

Petr Košan
Zástupce ředitele
+420 732 189 772
petr.kosan@nullafry.com

Adéla Krenková
Vedoucí ateliéru Koncepce a dopravního plánování
+420 608 812 360
adela.krenkova@nullafry.com

Adéla Krylovová
Office manažerka
+420 603 863 637
adela.krylovova@nullafry.com

Ondřej Kyp
Ředitel pro rozvoj a senior konzultant
+420 603 193 168
ondrej.kyp@nullafry.com

Martin Mykisa
Vedoucí oddělení Kolejových staveb
+420 721 075 539
martin.mykisa@nullafry.com

Gergely Nagy
Finanční ředitel
+420 733 593 546
gergely.nagy@nullafry.com

László Szíkora
Vedoucí oddělení Mostů a tunelů
+420 736 182 955
laszlo.szikora@nullafry.com

Ivo Šimek
Ředitel
+420 602 715 194
ivo.simek@nullafry.com

Marek Šída
Vedoucí oddělení Dopravního plánování a modelování
+420 774 506 250
marek.sida@nullafry.com

Jakub Vyhnálek
Vedoucí oddělení Silnic
+420 606 561 712
jakub.vyhnalek@nullafry.com

Petr Zeman
Vedoucí oddělení Architektury a pozemních staveb
+420 731 666 739
petr.zeman@nullafry.com

Odpovědný podnik

Od roku 1999 jsme držitelem certifikátů:

  • Systém managementu jakosti – ISO 9001:2015
  • Managementu životního prostředí – ISO 14001:2015
  • Bezpečnost a ochrana zdraví – OHSAS 18001:2007

Kontrola dodržování je pravidelně auditováno renomovanou společností Intertek.

Řídíme se pokyny OSN Global Compact. Dodržujeme Kodex chování ÅF Pöyry Group a pracujeme v souladu s pravidly ÅF Pöyry i v dalších oblastech.

Zásady společnosti z hlediska zlepšování kvality poskytovaných služeb, spokojenosti zákazníka a minimalizace dopadů na životní prostředí jsou stanoveny v Politice jakosti, BOZP  a Environmentální politice

Hodnoty vize

 

Přijímáme nové výzvy. Pracujeme na udržitelném pokroku pro budoucí generace.

AF-CITYPLAN je pevnou součástí divize Infrastructure mezinárodní skupiny ÅF Pöyry. S více než 6 000 zahraničními kolegy stejného zaměření (infrastruktura, architektura a pozemní stavby aj.) tak sdílíme hodnoty, znalosti a zkušenosti, které nás v oboru posouvají zase o krok dál. Naším domovským regionem je především Česká republika a Slovensko, ale své služby nabízíme i zákazníkům ve vzdálenějších destinacích.

Pracujeme jako jeden tým a vyznáváme otevřenost, upřímnost a osobní přístup. Rádi sdílíme své nápady a know-how s kolegy, kteří v oboru teprve začínají. Podporujeme tak jejich profesní i osobní růst. Zajišťujeme odborná školení, představujeme inovace, sledujeme vývoj naše odvětví.

Jsme profesionálové. Našim klientům přinášíme komplexní řešení úkolů, které nám svěřili.

Hlavní hodnoty

BRAVE

Myslíme nad rámec zažitých konvencí pro zvýšení hodnoty a vytvoření účinného řešení. Vždy budeme věřit ve vzájemné soutěžení a dělat odvážná rozhodnutí.

DEVOTED

Máme jedinečnou kombinaci kompetencí a všichni jsme oddaní našemu oboru. Vzájemným sdílením odborných znalostí vytvoříme pokrok. Dopředu nás žene zvědavost a touha vědět ještě víc.

TEAM PLAYERS

Spolupracujeme bez bariér, abychom využili nové příležitosti. Vyzýváme, podporujeme a přinášíme to nejlepší ze sebe. Věříme v sílu rozdílů.

Vize

Poskytujeme špičková řešení pro budoucí generace.

Mise

Tvoříme udržitelné technické a konstrukční řešení.

Spolupracujeme

 

Být na špičce znamená obklopit se a spolupracovat především s těmi nejlepšími.

Našimi klienty jsou největší národní investoři, kraje i obce. Dlouhodobě spolupracujeme se soukromými investory, zhotoviteli staveb, developery a investičními institucemi.

Těší nás, že jsme si vybudovali pevné vazby na akademický sektor v České republice i v zahraničí. Zejména aktivity v oblasti výzkumu a vývoje pro nás znamenaly možnost upevnit vztahy s významnými univerzitami či výzkumnými centry. Podpora vzdělávání a získávání odborné praxe pro studenty zejména technických vysokých škol pro nás bude i nadále trvalou prioritou.

V rámci rozvoje a zlepšování technického a podnikatelského prostředí jsme členy nebo úzce spolupracujeme s těmito organizacemi: