Koncepce a plánování

AF-CITYPLAN > Co děláme > Koncepce a plánování

Když hledáme možnosti a cesty, jak zlepšit život ve městech nebo jak zefektivnit investice, vždy začínáme od vaší myšlenky a vize. Spolu s Vámi pak najdeme optimální cestu, jak překonat překážky, jak dosáhnout vytčeného ambiciózního cíle. Plánování vnímáme jako trpělivé hledání kompromisu mezi potřebami, možnostmi a podmínkami. Komplexní a transparentní plánování investic, rozvojových projektů a záměrů je potřebným nástrojem, kterým přinášíme optimální řešení z pohledu environmentálního, ekonomického i technického.

Naším cílem je přinášet společnosti vizi moderního světa, který umí využívat inteligentní systémy, s jejichž pomocí můžeme plnit vize udržitelné mobility a souznění mezi přírodou a člověkem. Proto nabízíme zpracování strategických plánů a vizí, studií proveditelnosti včetně ekonomických i environmentálních posouzení a dalších klíčových podkladů pro rozhodování. Za velmi zásadní považujeme rovněž bezpečnou dopravní infrastrukturu, na které její uživatelé cítí dostatečný komfort a kde nehrozí, že za chyby zaplatí svým životem.

Kontakt

Ondřej Kyp
Vedoucí ateliéru Koncepce a dopravního plánování
+420 603 193 168
ondrej.kyp@nullafconsult.com

Page: 1 / 3 (12 posts)
123Další stránka »
123Další stránka »
Další stránka »